Spoločnosť DIALMED s.r.o. poskytuje marketingové aktivity pre spoločnosti v oblasti farmácie a zdravotníctva

Naše viac ako 10 ročné manažérske skúsenosti v oblasti farmaceutického priemyslu vychádzajú z dlhoročnej pracovnej praxe skúsenosti s predajom liekov a zdravotných pomôcok. Tieto skúsenosti nadobudnuté v minulosti, vrátane coachingu v teréne, dnes zúročujeme v príprave a školení nášho vlastného tímu farmaceutických reprezentantov.

Ochorenia